کتاب چاپ امنیتی

معرفی کتاب چاپ امنیتی، راهبردهای امنیت اسناد و حفاظت از برند

کتاب چاپ امنیتی، فناوری ها و راهبردهای امنیت اسناد و حفاظت از برند نوشته مجید خسروی، کارشناس رسمی دادگستری در رشته چاپ و چاپخانه و پژوهشگر فناوری‌های توسعه چاپ و بسته بندی است.

ادامه مطلب