چاپ ضد جعل

چالش آرتا هنر شایورد | جعل کنید و جایزه بگیرید!

چالش بزرگ آرتا هنر شایورد یک فرصت بزرگ برای کسانی است که ممکن است ادعای توان کپی اسناد و اوراق امنیتی ما را داشته باشند. این فرصت رو از دست نده!

ادامه مطلب

مهر ضد جعل آرتا هنر شایورد

طراحی و تولید مهر ضد جعل

مهر امنیتی ضد جعل به شما کمک می کند تا مرسوله های مهم اداری و شرکتی را با خیال راحت ارسال کنید و اطمینان داشته باشید تا مقصد کسی از محتوای آن مطلع نشده است یا دستکاری نشده اند. همچنین امکان صحت سنجی اسناد را برای دیگران مهیا می کند.

ادامه مطلب