به دنبال تجربه موفق همکاری شرکت شهرهای جدید پردیس با آرتا هنر شایورد، در پروژه ای مشابه شرکت شهرهای جدید هشتگرد نیر برای طراحی و تولید دفترچه های مسکن مهر به آرتا هنر شایورد اعتماد کرد.

نمونه کار آرتا هنر شایورد

 

به دلایل امنیتی تصاویر با کیفیت پایین و لوگو منتشر می شود.